Doneren en helpen

 
 
 


Uw bijdrage maakt het verschil.

U kunt als donateur, als deelnemend restaurator, of als vrijwilliger helpen bij de realisatie van het Provenance Platform.

Als donateur of als vrijwilliger draagt u bij aan het behoud van kennis en kunde over unieke, ambachtelijk gerestaureerde, kunsthistorische objecten. Als deelnemend restaurator wordt uw archief gedigita-liseerd en gepubliceerd op www.provenancezutphen.nl. Bij interesse kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Onze penningmeester is te allen tijde bereid u te adviseren over de fiscale en notariële kanten van schenken en nalaten. Bij interesse kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

 
 
 


Doneren

Omdat Stichting Provenance Zutphen een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, mogen particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de eenmalige of periodieke gift aftrekken. (1,25 regeling in de Geefwet). Het bedrag dat u maximaal kunt doneren bij deze verhoging is € 1250.- Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor zowel een eenmalige- als een periodieke gift geldt de verhoging van 25% over een maximale gift van € 5000,-

Het verschil tussen een eenmalige en een periodieke gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel (1% verzamelinkomen box I, II, III) en een aftrekplafond (10% verzamelinkomen). Deze gelden niet bij een periodieke gift, omdat een periodieke gift altijd volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

 
 
 
 
 


Een rekenvoorbeeld van de Geefwet

De 125 regeling uit de Geefwet betekent dat u bij een gift de aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting mag verhogen met 25%.

U schenkt € 1000,- eenmalig of periodiek per jaar.

Dit bedrag mag u voor de fiscale aftrek verhogen tot 125% = € 1250,- (als aftrekpost)

De fiscale teruggave bij 52% tarief = € 1250,- x 52% = € 650,-

U betaalt dus in feite € 1000,- min € 650,- = € 350,-

 

Eenmalig doneren

Ook uw eenmalige donatie stellen wij zeer op prijs.

U kunt uw donatie overmaken op rekening
NL 98 INGB 0009 3584 65 tnv Stichting Provenance Zutphen. Heel hartelijk dank!

Uw donatie zal worden benut voor het digitaliseren van de unieke restauratie archieven.

 
 
 
 
 
 


Periodiek doneren

Het is ook mogelijk om een donatie over meer jaren te spreiden in de vorm van een periodieke schenking. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een fiscaal aantrekkelijke lijfrente die u voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren aangaat.

U hoeft hiervoor niet meer naar de notaris.

Sinds begin 2014 kunt u de donatie (kosteloos) vastleggen in een onderhandse akte van schenking (een schenkingsovereenkomst). Een modelovereenkomst is te downloaden via de website van de Belastingdienst.


 

Jaarlijks doneren

Stichting Provenance Zutphen is een particuliere organisatie die voor het uitvoeren van haar werk afhankelijk is van donateurs. Voor een bedrag van € 25,- per jaar bent u al donateur, maar een hoger bedrag is uiteraard welkom!

U ontvangt iedere 6 maanden onze digitale nieuwsbrief waarin we u over onze projecten informeren.

Bovendien nodigen wij u uit om kennis te komen maken met het Bestuur van onze stichting. Onder het genot van een hapje en een drankje vertellen wij u graag meer over ons doel.

 
 
 
 
 
 


Nalatenschap

U kunt per legaat roerende of onroerende goederen aan Stichting Provenance Zutphen nalaten. Dit moet worden vastgelegd in een testament, opgemaakt door een notaris. Door een erfstelling kan een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan Stichting Provenance Zutphen worden toebedeeld.

Als u onze stichting een legaat schenkt, wordt in uw testament het bedrag of percentage vermeld dat u zelf heeft bepaald. Als culturele ANBI stichting is Stichting Provenance Zutphen geen erfbelasting verschuldigd. Daardoor kan een nalatenschap voor de volle 100% voor ons doel worden benut.

 
 


Deelnemen als restaurator

Om ervoor te zorgen dat het Provenance Platform multi-disciplinair én internationaal wordt, is het van belang dat de restauratie archieven van verschillende restauratie ambachten gedigitaliseerd en gepubliceerd worden.

Restaureert u kunsthistorische objecten en bent u bereid uw archief door Stichting Provenance te laten digitaliseren zodat het gepubliceerd kan worden op onze website? Neem dan contact op met onze secretaris zodat we kennis kunnen maken.

Door uw archief te digitaliseren en publiceren gaat uw unieke kennis en kunde niet verloren. Zo kunnen toekomstige generaties op basis van uw jarenlange ervaring zich inzetten voor het behoud van kunsthistorische objecten.

 
 
 
 
 
 
 
 


Bijdragen als vrijwilliger

De realisatie van het Provenance Platform vraagt een enorme investering in tijd, energie en financiële middelen. Behalve het digitaliseren van alle bestanden, het bewerken en uploaden van het beeld- en geluidmateriaal en het catalogiseren van de bibliotheek, is er nog veel meer werk te verzetten. Denk daarbij aan de productie van een promotiefilmpje, een presentatiemap, het aanschrijven van fondsen, enzovoort.

We kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren, neem dan vrijblijvend contact op met onze secretaris.