De Stichting

 
 
 
 

Doel van de Stichting

Na 1,5 jaar voorbereiding is op 24 mei 2019 Stichting Provenance Zutphen opgericht.

Het doel van de Stichting is het toegankelijk maken van restauratie archieven van verschillende ambachtelijke restauratoren, zodat deze archieven behouden blijven als kunst- en cultuurhistorisch erfgoed.

Door de kennis en kunde uit de restauratie archieven toegankelijk te maken via onze website, kan deze worden toegepast bij toekomstige restauraties en bij conservering van unieke kunst- en cultuurhistorische objecten.

De volledige tekst van het doel van de Stichting Provenance Zutphen is te lezen in Artikel 2 van de Statuten d.d. 24 mei 2019.

 
 
 


Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement geeft Stichting Provenance Zutphen onder andere aan wat haar beleid is, wat de rollen van de bestuursleden zijn, wat het doel en de frequentie van de vergaderingen zijn en hoe wij omgaan met donaties.

Via onderstaande link kunt u het huishoudelijk reglement downloaden.

 
 
 
 
 
 


Uitgeoefende activiteiten

Het Bestuur heeft verschillende activiteiten ontplooid, zoals het schrijven van een projectplan met bijbehorende begroting. Onder andere het opstellen van de Statuten, het schrijven van een meerjarig Beleidsplan, het toepassen van een Huishoudelijk Reglement en het ontwikkelen van een eigen huisstijl zijn voltooid.

Alle voltooide activiteiten worden benoemd in het verslag wat via onderstaande button gedownload kan worden.

 
 


Meerjarig beleidsplan

Het beleidsplan benoemt de vier speerpunten van de werkzaamheden in de komende vier jaar. Deze speerpunten kunnen worden samengevat in: Concrete activiteiten, Het verdiepen van de organisatie, Communicatie en verantwoording, Uitbreiden met andere ambachten.

Via onderstaande link kan het beleidsplan gedownload worden.

 
 
 
 
 
 


Bestuur en Financiën

Leden van het Bestuur:
Claus Hormann: Voorzitter
Herman van Bosheide: Penningmeester
Marjolein Hormann-Spieker: Secretaris
Barend Strijbos: Algemeen lid

Adviseur:
Melgert Spaander

RSIN/Fiscaal nummer: 860080900
Rekening nummer: NL 98 INGB 0009 3584 65 tnv Stichting Provenance Zutphen

Financiële documenten zijn te downloaden via onderstaande links.