Stichting Provenance Zutphen

 
 

Welkom bij Stichting Provenance Zutphen, een stichting met een culturele ANBI status, die ambachtelijke restauratie archieven toegankelijk wil maken.

Verschillende gespecialiseerde, ambachtelijke restauratoren zijn bereid hun persoonlijke restauratie archieven door Stichting Provenance te laten digitaliseren zodat deze voor iedereen via www.provenancezutphen.nl toegankelijk worden.

Het eerste archief dat wij voor u willen digitaliseren en publiceren is het Restauratie archief Uurwerken en Speelklokken van Melgert Spaander.

We hebben uw financiële bijdrage hard nodig om via deze site de verborgen wereld van gerestaureerde kunst- en cultuurhistorische objecten openbaar te maken.

 
 
 
 

Provenance

Ieder uniek te restaureren object is gedocumenteerd vanuit ambachtelijke ervaring en vervolgens in kunsthistorisch perspectief geplaatst.

Voor een vakkundige restauratie is het noodzakelijk om de schat aan verborgen gegevens te ontdekken en te duiden.

Deze gegevens bepalen de ‘provenance’ van het object, omdat ze aangeven hoe het object op ambachtelijke wijze werd gemaakt en wat er in de loop der tijd mee is gebeurd.

De provenance van een kunsthistorisch object is essentieel om te kunnen bepalen hoe verval is tegen te gaan en hoe het in de toekomst ethisch verantwoord gerestaureerd kan worden. Toegang tot de persoonlijke restauratie archieven van ambachtelijk restauratoren is hierbij van essentieel belang.

 
 
 
 
 
 
 

Het restauratie archief

Voordat de restaurator met de restauratie begint, wordt het object tot in detail geanalyseerd en worden de verkregen gegevens in het restauratie rapport vastgelegd. Bovendien legt de restaurator uniek beeld- en geluidsmateriaal van het object vast.

Tijdens de restauratie worden de uitgevoerde werkzaamheden in detail beschreven en met foto's gedocumenteerd. Op basis van deze gegevens ontstaat het restauratie rapport.

Na restauratie zijn het object en het rapport onlosmakelijk met elkaar verbonden; het vastleggen van de provenance en het restaureren van het object zijn van invloed op de kunsthistorische waarde van het object.

De omvang van een restauratie archief wordt uiteraard bepaald door het aantal gerestaureerde objecten.

 
 
 


Uniek beeld- en geluidsmateriaal

Een deel van de uurwerken heeft een speelwerk. Hiervan worden geluidsopnames, zowel van vóór als na de restauratie, via het Provenance Platform beschikbaar gesteld.

Rijkelijk voorzien van beeld- en geluidsmateriaal reist u door de boeiende wereld van objecten uit het verleden. Zo wordt vastgelegde ‘kennis & kunde’ van ‘hoofd & handen’ doorgegeven om door opeenvolgende generaties gebruikt te kunnen worden.

 
 
 
 
 
 
 


Internationale ambitie

Kunst- of cultuurhistorische objecten werden meestal door meerdere ambachten gemaakt. Voor een goed resultaat was een intensieve onderlinge samenwerking vereist.

Ambachtelijk gespecialiseerde restauratoren zijn steeds moeilijker te vinden en ook nog over de hele wereld verspreid. Door restauratie archieven van buitenlandse collega restauratoren te digitaliseren en te publiceren ontstaat een internationaal platform met de meest uiteenlopende ambachtelijke disciplines.

Vanuit dit platform biedt Provenance restauratoren de mogelijkheid kennis en ervaring onderling te delen. Door het publiceren van restauratie archieven krijgen geïnteresseerden de gelegenheid om deze te bestuderen.

 
 

Axiell Collectie Management Systeem

Het web based Collectie Management Systeem (CMS) van Axiell wordt aangeschaft om de gedigitaliseerde archieven te beheren en publiceren. De website van Provenance zal verbonden zijn met het CMS van Axiell zodat uitgebreid zoeken en browsen mogelijk wordt gemaakt.

Er is gekozen voor het CMS van Axiell omdat het gebouwd is volgens internationale SPECTRUM- en museale standaarden. Daarnaast kan de bezoeker op een flexibele en intuïtieve manier beschrijvingen van elk object met beeld- en geluidmateriaal snel en overzichtelijk vinden. Bovendien biedt Axiell de mogelijkheid om een (Adlib) bibliotheek met (zeldzame) vakliteratuur te catalogiseren en te publiceren. Tot slot biedt Axiell een hoge kwaliteit media viewer: IIIF compliant, zodat met deep-zoom high-res images bekeken kunnen worden.

Toegang tot het CMS verloopt via de website van Provenance. Via deze website wordt een breed scala van gratis toegankelijke informatie gepubliceerd. Daarnaast biedt het Provenance Platform de mogelijkheid om tegen een eenmalige vergoeding of een abonnement gedetailleerde en specifieke informatie op te vragen.

 
 
 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit potenti, a tristique platea orci felis velit aliquam vivamus arcu, augue porttitor auctor

 


Doneren en helpen

Om het Collectie Management Systeem van Axiell aan te kunnen schaffen en om het eerste deel van het restauratie archief Uurwerken en Speelklokken te kunnen digitaliseren, hebben wij uw steun hard nodig.

Mocht behoud van Internationaal Kunst- Cultuurhistorisch Erfgoed u ter harte gaan, dan zouden we blij zijn als u ons initiatief zou willen steunen zodat we op korte termijn verder kunnen!

U kunt ons steunen als donateur, deelnemend restaurator of als vrijwilliger. Neemt u gerust vrijblijvend contact met onze secretaris op.